සුදුසු ප‍්‍රදේශයක් සොයා වෙහෙසීමට වඩා ඉන්න තැන සුදුසු තැන නොකරගන්නේ මන්ද?

මේ වනවිටත් ඔබ ජීවත් වන්නේ ඔබට සුදුසු තැනය !
”ඔබේ ජීවිතය තුල සැගවුනු මංගල කරුණු”

ගාථාව
පතිරූපදෙසවාසො ච

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස !!!

වාසනාවන්ත පිංවත්නි
අපගේ ජීවිතවල අනන්ත අප‍්‍රමාණ අපි සුදුසු ප‍්‍රදේශ සොයා ගියෙමු. ලෝකයේ මේ කියන සුදුසු ප‍්‍රදේශය හමුවෙච්ච කෙනෙක් තවම අපට මුණ ගැසී නැත. අපටද එවැනි ප‍්‍රදේශයක් දැකගැනීමට ලැබී නැත. එයට හේතුව නම් එවැනි සුදුසු ප‍්‍රදේශයක් ලොව කිසිතැනක නැති කමය. සැබැවින්ම සිදුවිය යුත්තේ සුදුසු ප‍්‍රදේශයක් සොයා සසරේ සැරිසෑරීම නොව පවතින ප‍්‍රදේශයම තමා හට සුදුසු ප‍්‍රදේශය කර ගැනීමය.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පතිරූපදේස යැයි පැවසුවේ ලෞකිකත්වයේ පවතින ලෝකය තුල ඇනි ප‍්‍රදේශයක් පිලිබදව නොවේය. මන්ද නිවීම ඇත්තේ ලෞක්කත්වය තුල නොව ලෞක්කත්වයෙන් මිදීම තුලය. එසේ එම ප‍්‍රදේශය ලෝකයේ පවතී නම් ප‍්‍රදේශයත් දිශාවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සදහන් නොකලේ මන්දැයි සිතා බලන්න. මෙම ප‍්‍රදේශය අපට දුන් කමටහනක්ය. මෙය තුල ගැබ් වී ඇත්තේ ලෝකෝත්තර පණිවිඩයකි.

මෙම පතිරූපදේශය පවතින්නේ භබයක් පමණ උස තිබෙන තමාගේම කය තුලය. බෝහෝ අය තමාට මෙම ප‍්‍රදේශ සුදුසු නැහැ යන තීරණයට පැමිණෙන්නේ වටපිටාව සුන්දර නැති කමත් ඇසෙන දේ ප‍්‍රිය මනාප නැතිකමත් ජීවියට පහසුකම් අවම නිසාත් නොවේද? ඔබට ලද දෙයින් සෑහීමට පත්වෙන්න පුලූවන් නම් පරිසරය තමාට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් නොකොට පවතින පරිසරයට අනුව වෙනස් වී ජීවත් වෙන්න දක්‍ෂ නම් දැන් ප‍්‍රදේශය ගැන ඔබට ප‍්‍රශ්ණයක් තිබේද?

අප දකින ලෝකය තුල අප බලාපොරොත්තු වන දේ නොලැබේ නම් එය අපට සුදුසු නැති ප‍්‍රදේශයක් වන්නේය. අප කැමති වන ප‍්‍රදේශයේ බලාපොරොත්තු වී ඇත්තේ ලෞකික දේ තුල පවතින ලෝභ ද්වේශ මෝහ නොවේද? මෙන්න මෙම අඩුව නිවැරදි කිරීම තුලින් අපගේ පතිරූප දේශය නිර්මාණය වේ.
අපට ඇසෙන ශබ්ද තුල අප බලාපොරොත්තු වන දේ නොඇසේ නම් එය අපට සුදුසු නැති ප‍්‍රදේශයක් වන්නේය. අප කැමති වන ප‍්‍රදේශයේ බලාපොරොත්තු වී ඇත්තේ ලෞකික දේ තුල පවතින ලෝභ ද්වේශ මෝහ නොවේද? මෙන්න මෙම අඩුව නිවැරදි කිරීම තුලින් අපගේ පතිරූප දේශය නිර්මාණය වේ.
අප ජීවත් වන පරිසරය තුල අප බලාපොරොත්තු වන දේ නොලැබේ නම් එය අපට සුදුසු නැති ප‍්‍රදේශයක් වන්නේය. අප කැමති වන ප‍්‍රදේශයේ බලාපොරොත්තු වී ඇත්තේ ලෞකික දේ තුල පවතින ලෝභ ද්වේශ මෝහ නොවේද? මෙන්න මෙම අඩුව නිවැරදි කිරීම තුලින් අපගේ පතිරූප දේශය නිර්මාණය වේ.

අපි මනසින් හදාගත්ත ලෝකය තුල අප බලාපොරොත්තු වන දේ සිදු නොවේ නම් එය අපට සුදුසු නැති ප‍්‍රදේශයක් වන්නේය. අප කැමති වන ප‍්‍රදේශයේ බලාපොරොත්තු වී ඇත්තේ ලෞකික දේ තුල පවතින ලෝභ ද්වේශ මෝහ නොවේද? මෙන්න මෙම අඩුව නිවැරදි කිරීම තුලින් අපගේ පතිරූප දේශය නිර්මාණය වේ.

අපි කියන දේට අනුව කටයුතු කරන කීකරු ලෝකයක් බලාපොරොත්තු වන නුමුත් එම බලාපොරොත්තු වන දේ සිදු නොවේ නම් එය අපට සුදුසු නැති ප‍්‍රදේශයක් වන්නේය. අප කැමති වන ප‍්‍රදේශයේ බලාපොරොත්තු වී ඇත්තේ ලෞකික දේ තුල පවතින ලෝභ ද්වේශ මෝහ නොවේද? මෙන්න මෙම අඩුව නිවැරදි කිරීම තුලින් අපගේ පතිරූප දේශය නිර්මාණය වේ.

මෙම ධර්මතාවය අපගේ ජීවිතකාලය පුරාවටම වැඩිය යුතු ධර්මතාවයකි.
උදාහරණයක් ලෙස ඔබ වීදියේ ගමන් කරන්නේ යැයි සිතන්න. එවිට කාන්තාවක් දැක ඇය ගැන රාගයෙන් මත් වන්නේ නම් දැන් ඔබේ ඇස පවතින්නේ නුසුදුසු ප‍්‍රදේශයක නොව්ද? එම කාන්තාවම දකින විට විරාගයෙන් දකින්නට ඔබ දක්‍ෂ වන්නේ නම් දැන් ඔබේ ඇස පවතින්නේ සුදුසු ප‍්‍රදේශයකය.
තවද යමෙක් දිහා ද්වේශයෙන් බලන කල ඔබගේ ඇස් දෙක නුසුදුසු ප‍්‍රදේශයේ වාසය කරයි. ඔබට සියල්ලන් කෙරෙහි මෛත‍්‍රියෙන් බලන්න, කරුණාවෙන් බලන්න පුලූවන් නම් ඔබේ ඇස් දෙක සුදුසු ප‍්‍රදේශයක් වාසය කරයි. ඔබේ නෙතට ගැටෙන සෑම භාණ්ඩයක්ම ඔබේ අයිතිය කරගන්න උත්සහ කරන විට දැන් ඔබ සිටින්නේ නුසුදුසු ප‍්‍රදේශයක නොවේද? ලද දෙයින් සෑයිමට පත් වීම අවශ්‍යතාවයට අනුව පරිභෝජනය යන මානසිකත්වයෙන් ඔබ වාසය කරන්නේ සුදුසු ප‍්‍රදේශයක නොවේද?

යමක් ඇසෙන විට අපට ඇසෙන දේට අමතරව අපි එකක් මනසින් සිතා ඒක එහෙම විය හැකියි මෙහෙම විය හැකියි කියා නැති ප‍්‍රශ්ණ හදාගෙන වෙහෙසෙන්නේ නැද්ද? මෙතුලින් අප ජීවත් වන්නේ නුසුදුසු ප‍්‍රදේශයකය. ඇසෙන දේ කුමක්ද එයට අනුව පමණක් කටයුතු කිරිමෙන් අපගේ ජීවිතය කොපමණ සරල වන්නේද? මෙ තුලින් සුදුසු ප‍්‍රදේශයක ජීවත් වීමට හැකි වනු ඇත.
අපගෙ අගෞරයට යමක් ඇසෙන්නේ නම් ආත්ම ගරුත්වය වෙනුවෙන් කොපමන වෙහෙසෙමුද. මිනිස්සු අපට නින්දා කලා නොව අපහාස කලා නොව. යමක් යමෙක් කලා නම් ඒ කලේ අපගේ වැරැුද්දට නොවේද? සෑම නින්දා අපහසයටම අයිතිය ඇත්තේ එයි හිමිකාරත්වය දරන අඩුවමය. එයි අයිතිය අපට නැත. මෙසේ දැකීම තුලින් අපගේ සුදුසු ප‍්‍රදේශය නිර්මාණය වේ.

අපගේ හැසිරීම උඩගුවෙන් අහංකාරයෙන් යුක්ත නම් අපගේම සහොදරයෝ ඥාතියෝ මිත‍්‍රයෝ පවා අපගේ සතුරෝ බවට පත් නොවන්නේද? අපගේ චර්්‍ය_ාව තුලින් අපි සුදුසු නැති ප‍්‍රදේශයක ජීවත් වෙමු. කිසිම කෙනෙකුගේ සිතට කයට දුක් නොලැබෙන ලෙස ජීවත් වෙලා බලන්න. ඔබේ ජීවිතයට ඔබේ චරිතයට ඔබම ප‍්‍රිය වන්නේය. එසේ නම් දැන් ඔබ ජීවත් වන්නේ සුදසු ප‍්‍රදේශයකය. අපගේ දුර්වලකම් අඩුපාඩු නිසාම අපි නුසුදුසු ප‍්‍රදේශවල ජීවත් වීමට සුදුසුකම් ලබමු. මෙවැනි දුර්වලකම් අඩුපාඩු අපටද තිබිය හැකිය. අපත් මෙවැනි තත්ත්වක නම් වර්තමාණයේ පසු වන්නේ නිවැරදි වීම තුලින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ප‍්‍රතිරූපදේශයේ ජීවත් වීමේ අවස්ථාව ලැබිය හැක.

බෝහෝ විට අපි කථා කරන්නේ සිතේ එකක් තියාගෙන වචනවලින් වෙන එකක් නොවේද. අපට ලාභයක් ඇත්නම් කුමන වරද කලත් අනුමත කරන්නේ නැද්ද? ආදරයෙන් කරන කථා තුල පවා අභ්‍යන්තර බලාපොරොත්තුවක් ඇත්නම් මේ සෑම වචනයක් තුලින්ම අප වාසය කරන්නේ සුදුසු නැති ප‍්‍රදේශයකය. හොර බොරු වංචා කපටිකම් රහිතව කථා කරන, අන් අයගේ යහපත පිණිස කථා කරන සෑම මොහොතක් ගානේ අප ජීවත් වන්නේ පතිරූප දේශයකය.
අපගේ මානසිකත්වය තුලින් අපි නොයෙක් දේවල් කල්පනා කිරීමට පුරුදුව සිටිමු. අපගේ සිතුවිලිවල රාගික දේවල් වෛරික දේවල් ලෝභික දේවල් සිතමු නම් දැන් අපි ජීවත් වන්නේ නුසුදුසු ප‍්‍රදේශයකය. සිතුවිලිවලින් යහපත් දේ සිතන්න දක්‍ෂ වන සිත පමණක් පතිරූපදේශයක වාසය කරයි.

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලට සමවදිමු - 2

×

×
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල පවතින විදීම

×
මාර්ගයේ ඉන්න කෙනා නිසැකවම ඵලයට පැමිණිලයි මැරෙන්නේ

×
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලට සමවදිමු - විශේෂ දේශනාව අංක 01

×
(ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලට සමවදිමු - 2) අපගේ මුළු ජීවිතයම සීලයක් බවට පරිපූර්ණ කරන්නට..

×
ධර්මයයි ඔබයි අතර පවතින ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය/ ''යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති''

×
තව කොපමණ දුර යා යුතුද? (මාර්ග ඵලයන් තුල සිහිය පවතින ආකාරය)

×
පෘතුජ්ජන සියල්ලෝ සසරට ණය ගැතියි.(කෙලෙස් අපේ සිතේ පවතින ක්‍රමය...)

×
සම්මා දිට්ඨියේ අයිතිකාරයා කවුද? අප වඩන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලත් අන්තගාමිත්වයක්

×
සතිපට්ඨානය රැගෙන එන චෛතසිකය/සම්මා සතියට හීලෑ වෙන සිත

×
ඔබේ සිතත් සිතිවිලිත්...(විඤ්ඤාණය,මනස,සිත හදුනාගැනීමට කළ විශේෂ දේශනාව)

×
ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ දෘෂ්ටියෙන් නිදහස් වීමද

×

×

×
'' තමන්ව ගවේෂණය කරන සිතකට '' /අවස්ථාව හේතුකරගෙන ද්වේශය හටගන්න අයුරු - (අද්වේශය 04)_Niwan Dakimu

×
''මුනිවරු නිවනටම පෙන්වන සීලය''/ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් ප්‍රාණඝාත සිල්පදය රැකිය යුත්තේ මෙහෙමයි

×
ඔබ භාවනා වඩන්න කලින් මේ ටික දැනුවත් වෙලා ඉන්න

×
කෙලෙස් නැති විට ලැබෙන සෘද්ධි

×
කෙලෙස් නිර්මාණයේ ද්වන්ද සටන

×
කෙලෙස් නිරෝධ කරන්න නම් මේ ශිල්පය දැනගන්න

×
කෙලෙස් වර්ෂාවෙන් නොතෙමීමට වස් අධිෂ්ඨාන කරමු_අයං වස්සාන කාලෝ

×
කේන්තිය නැති කරන්න ක්‍රමයක්.

×
කොටස් තිස් දෙකේ ඉන්න මම ගැන (දෙතිස් කුණුප)

×
ගසත් යට තැන්පත් වෙන්න_කායානුපස්සනාව රුක්කමූලගතෝවා

×
ගැටුන සිතක මෛත්‍රිය වැඩුන ආකාරය

×
ඝාන ප්‍රසාදයේ කර්ම ගනුදෙනුව_නාසය හා බැදුණු විමර්ශණයක්

×
ජීව කාන්දම් ශක්තියේ නිර්මාණය

×
තමා තුලින් දකින ආර්යවරු

×
තමාට තමාවත් නැතිනම් කොහෙද එයාට දරුවෙක් කොහෙද එයාට ධනයක්

×
තවත් ඇයි ප්‍රමාද.....? අප්පටිවිදිත සූත්‍රය

×
චක්ඛු ප‍්‍රසාදයේ ධම්ම ප‍්‍රාසාදය_සසරක් නිර්මාණය කල ඇසින් නිර්වාණය දකින්න

×
චුල්ලපණ්තක මහ රහතන් වහන්සේ පිරිමැදපු කමටහන_චුල්ලසෙට්ඨි ජාතකය

×
තාපසයෙක් හුස්ම රැල්ලෙන් සොයාගත් සන්තෝෂය

×
ද්වේශ සිත හදුනාගත් චිත්තයට මෛත්‍රීය

×
ද්වේශ සිතින්ම නිර්මාණය කරගත් මෛත්‍රී සිත

×
ද්වේශය අතුරුදහන් වුන කයේ විදසුන

×
ද්වේශය කියන අකුසලයේ ඇත්ත ස්වභාවය/බලාපොරොත්තුවට අනුව (අද්වේශය 01)

×
ද්වේශය නැති කරන මෛත්‍රී වාසය

×
ද්වේශය නැති තැන තිඛෙන මෛත්‍රීයේ නිවීම

×
ද්වේශයෙන් ඇවිලෙන සිතක් ගමන් කර යුතු නිවීමේ ආර්ය මාවත

×
ද්වේශය මෛත්‍රියට පරිවර්තනය වෙන සීලය

×
ද්වේශයට දුන් ප්‍රතිකාරය.....මෛත්‍රියෙන් නීරෝගීකම ගැන​

×
ද්වේශයේ වේදනාව_වේදනානුපස්සනාව​ මෛත්‍රී භාවනාව තුල

×
ද්වේශයේ හැසිරීම_ධර්ම සාකච්ඡා

×
දානය තුල තිබුණු සීල සමාධි ප්‍රඥාවෙන්,...විනිවිද යමින් සොයා ගත් සැබෑ දානය

×
දානය තුල තිබුණු සීල සමාධි ප්‍රඥාවෙන්,...විනිවිද යමින් සොයා ගත් සැබෑ දානය

×
දානය තුලින් සෝවාන් ආකල්ප_මග ඵල අවබෝධයට පරිසරය සකසමු

×
දානය දන් දෙමු_දන් දී ඉවර කිරීම නොහොත් අරිහත්වය

×
දැන් මේ ඔක්කොම මොනවද.....? අනුන්ගේ ප්‍රශ්න

×
දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම වෙන වෙනම සිහිය පැවැත්වීම

×
මාර්ගයේ ඉන්න කෙනා නිසැකවම ඵලයට පැමිණිලයි මැරෙන්නේ

×
දෙඇස ගැන තෙඇසින්_ඔබ දකින බලන පෙනෙන ඇසේ කි‍්‍රයාකාරිත්වය

×
ඊලග මොහොතේ රහතෙකු වන සුතමය ඤාණය ලබමු. (සිත ගැන කළ විශේෂ දේශනාව)

×
පරම ප්‍රීතිය ඇති කරවන වර්තමාන බලාපොරොත්තුව... (ධර්ම සාකච්ඡාව) _Niwan Dakimu

×
ඔබත් නිවන් දකින්න වෑයම් කරනවාද..? (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
මීට වඩා පාරමී භූමියක් මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නෑ... (දහම් සාකච්ඡාව)

×
සම්මා දිට්ඨිය ඉපදෙන 'වර්තමාන මොහොත' අවබෝධයෙන් වැඩෙන්නට

×
තථාගත දර්ශනය ජීවමාන වන්නේ ඔබ වඩන ආර්ය මාර්ගය තුලින් බව පෙන්වා දුන් විස්තරාත්මක සාකච්ඡාව

×
ජීවිතයේ ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වීම, ප්‍රශ්නයක්ද..?(සම්මා දිට්ඨියෙන් දැකිය යුතු ආකාරය)

×
වෙනස් වන සිත (ආස්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය තුලින්...)

×
මාර්ග ඵල මාන්නය... (මග හමුවන 'ඵල' වලට වටිනාකම් නොදෙන්න. /ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
මාර්ග ඵල වලට අනුව නිවන් මාර්ගය වැඩෙන ආකාරය...

×
වර්තමානයේ පවතින සිත දැනගමු

×
තපස් අත්දැකීම්... (උන්වහන්සේ ගසක් යට ගත කළ පළමු දිනය)

×
දුක නිවෙන මග... (දෙවන දේශනාව

×
මේක තමයි මගේ අවසාන භවය... (දහම් සාකච්ඡාව)

×
තමන් වඩන මාර්ගය තුල ජීවත් වෙන රහතන් වහන්සේ... (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
සිතක් නිවෙන්නෙ ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මතාවයක් තුල පමණයි. /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
දැලෙන් නිදහස් වී එම දැලටම අසු වීම...

×
තාපසයෙක් වගේ කල්පනා කරන්න... (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
පරිපූර්ණ නොවුන සම්මා දිට්ඨිය... (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
සිත තේරුම් ගන්න තේරුම් ගන්න සිත හීලෑ වෙනවා

×
ලෝකයේ පැවැත්මට හසු වූ සිතට නොපැවැත්ම පසක් කරවන සම්මා දිට්ඨිය...

×
ලෝකයේ පැවැත්මට හසු වූ සිතට නොපැවැත්ම පසක් කරවන සම්මා දිට්ඨිය...

×
වර්තමාන මොහොත තුල පැවතීම.

×
සෝවාන් ලෝභය සෝවාන් තණ්හාව සෝවාන් දිට්ඨිය

×
මේ දකින දේ ඇත්තක් නොවේ

×
තපස්කම / නිවීමට සිත පුරුදු කිරීම

×
තමන් සෝතාපන්න බව දැනගන්නේ කොහොමද

×
'' මේ දකින දේ ඇත්තක් නොවේ... '' /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
ඉක්මනින් මේ මිනිසත් භවයට අර්ථයක් ලබා ගන්න

×
ඉන්න තැන තේරුම් ගන්න

×
ලෝකයේ ප්‍රශ්න නැත... මට පමණක් ප්‍රශ්න ඇත.

×
මේ ලබපු දුර්ලභ මිනිසත් භවයේදීවත් සසර දුක නිවාගන්න

×
නිවන් මාර්ගය කියන්නෙ ස්වයං අධ්‍යයනයක්... /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
මේ පෘතුජ්ජන ලෝකය එතරම්ම විඩාවක්... එතෙර වන්න උත්සහ කරන්න

×
විපස්සනාව... දෙවන අදියරය

×
නිවනට උපමාවක් නෑ

×
මගේ ප්‍රශ්නය විසඳාගන්නට.., තවම ඹබයක් පමණ මේ කයට සීමා වුනේ නැද්ද.

×
සිත දන්න දේ විනිවිද දකින්න.

×
මෙතනින් එහාට ඇයි මාර්ගය වැඩෙන් නැත්තේ

×
බෞද්ධකම තියෙන්නෙ ධර්මය දන්න එකේ නෙමෙයි, පිළිපදින එකෙයි

×
බලාපොරොත්තු එක්ක යන්න බැරි ගමනක් මේක

×
මම නෙමෙයි දකින්නෙ, සිතයි දකින්නේ...

×
අසිහියෙන් ඉන්න බව දැනගැනීම

×
සිත යනු කුමක්ද

×
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ගමන අවසන් වුන මොහොත

×
ගමන අවසන් කරපු කෙනයි, මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් දන්නෙ

×
රාගය තිබුණොත්... /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
අපේ පෘතුජ්ජන ස්වභාවය තමයි කවදාහරි දවසක රහත් වෙන්නෙ

×
තවත් ප්‍රමාද ඇයි..? (තවමත් නිවන් නොදකින්න අපට වැරදුණු තැන)

×
අපට සිද්ධ වෙන්නෙ සිද්ධ වෙන්ඩ තිබුණ දේ

×
තමන් සෝතාපන්න බව දැනගන්නේ කොහොමද

×
ලෝකයට අපි මොනවද දෙන්නෙ, ඒක තමයි අපටත් ලැබෙන්නේ..

×
වර්තමානයේ මාර්ග ඵල රහතුන් වැඩ සිටිනවාද..

×
දැක්කොත් දැක්කාම පමණයි. එතනින් එහාට එයා ඉපදෙන්නෙ නෑ

×
අපේ ගෙදර පුරාවටම තියෙන්නෙ නිවන පෙන්වන කමටහන්

×
හුස්ම රැල්ලේ වේගය කමටහන කර ගත් භාවනා යෝගියා. (ආනාපානාසතියෙන්...)

×
සෝවාන් ශ්‍රාවකයෙකු උදෙසා උන්වහන්සේ කළ සාකච්ඡාව

×
තමන් දෙස පමණක් දකින්න..

×
'' ධම්ම මාන්නය '' (මට නොපෙනුන මගේ මාන්නය...)

×
කමටහන තේරුම් නැති තාපසයා..

×
මමත් සිහියත් අතර වෙනසක් නෑ

×
බුදුවරු දෙසන ඒ දාර්ශනික නිවන් පණිවිඩය

×